Dagsorden - generalforsamling torsdag den 23. juli kl. 19 (Kallemosen 9,2-4)

Som tidligere annonceret afholder Afro-Asia Educare generalforsamling. Eneste punkt på dagsorderen er ændringer af vedtægter – par 3 og par. 10
Se dette linkDagsorden Generalforsamling – AAE 23. juli 2020 final – og se dagordenen

Tidligere indlæg