Afro-Asia-Educare

Anderledes Støtte

At være fadder via Afro-Asia Educare er en personlig måde at hjælpe på, hvor du på vores hjemmeside til enhver tid kan se, hvilke børn du og vi støtter.
Der er også mulighed for at vælge et bestemt barn at være sponsor for.  Her har du mulighed via breve, evt. e-mails og Facebook at følge dit barns skolegang og udvikling.
Dine bidrag går direkte til børn i skoler, som Afro-Asia Educare har besøgt og kender godt.
Og vigtigst: Der er ingen fordyrende mellemled eller andre organisationer involveret i vore projekter. Der er altså ingen tab eller omkostninger til administration. Hele dit sponsorbeløb går direkte til de fattige skolebørn. Alle aktive medlemmer i foreningen arbejder uden vederlag. Dette gælder også bestyrelse, revision m.v..
Vi støtter primært uddannelse, idet vi er af den overbevisning, at uddannelse er den eneste vej ud af fattigdom og til en bedre og mere menneskeværdig tilværelse.
NGO’en Afro-Asia Educare arrangerer en gang årligt en Musik- og Kulturfest med det formål at sende overskuddet fra arrangementet videre til fattige skolebørn i u-landene. 
Også her er hjælpere, ledelse og optrædende kunstnere uden vederlag eller løn.
Dette – sammen med bidrag fra vores faddere – gør os i stand til p.t. at støtte 15 børn.
JA – jeg vil gerne tilmeldes som fadder for et fattigt skolebarn – KLIK HER.
På næste side “Faderskab” ser du de fattige skoleelever som er udvalgt til at modtage sponsorstøtte for skoleåret 2018-2019.
NYHED  

Foreningens nye mini-donations politik

 Kriterier for donationer
Afro-Asia Educare har ændret lidt i sin sponsorpolitik. 
Fra iår 2019 er det nu muligt – for alle medlemmer af AAE – at søge om midler til det vi kalder direkte “mini-projekter”
Et eksempel: stammer en af vore medlemmer fra Filippinerne, kan dette medlem søge om et beløb i størrelsesniveau 3-5000 kr. til hjælp i den skole i Filippinerne, som hun selv har gået i.
Formålet skal blot ligge inden for AAEs overordnede målsætning og vision.
Håndtering og bevilling foregår ubureaukratisk.
Flere oplysninger: tlf. +45 61705398 eller hansnielsen@afro-asia-educare.dk
 eller en af de øvrige i AAEs bestyrelse.
 
Afro-Asia støtter et barn af denne fattige familie med 11 børn.
Pigen er en af klassens bedste.