Afro-Asia Educare har primært 2 organisationer som støtter vort arbejde. Det ene er Genbrug til Syd og det andet er CISU.

Niels Gram og Hans Nielsen, fra AAE-bestyrelsen deltog den 21. sept i 2 arrangementer arrangeret af CISU.

  1. rådgivningsmøde med CISU konsulent om støttemuligheder for AAE
  2. direkte medlemskurset med hovedtemaet KLIMA og verdensmålene – og disses indvirkninger på hjælpearbejdet i vore partnerland Philippines og Africa/Tanzania i en tid med Corona.

Begge arrangementer gav et godt udbytte med hjem. Der forestår herefter et arbejde i AAE bestyrelsen. Et vigtigt budskab som vi fik med hjem, er at vore modtagepartnerne skal etablere en lokal modtager organisation. Dette arbejde er allerede igangsat.