Årlig generalforsamling – ons. 15. maj

Årlig generalforsamling – onsdag den 15. maj 2024 – kl. 19.00
Jfr. foreningens vedtægter  indkaldes der herved til foreningens årlige generalforsamling, som finder sted på adressen Høgelsbjerg 80, 6200 Aabenraa (næstformand Niels Gram)
 
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Valg af revisor
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 
 
Tilmelding og forslag.
Vi håber at mange af vore medlemmer møder op til generalforsamling. Vi beder om tilmelding – senest 14 dage før – til næstformand Niels Gram på telefon 40373000
Motiverede forslag til behandling på generalforsamlingen bedes indsendt skriftlig senest 14 dage før generalforsamlingen  – formanden hansnielsen@afro-asia-educare.dk