Generalforsamling 10. april – kl. 15.00 i Aabenraa

Generalforsaml. 8.4.2021

Ordinær generalforsamling 10. april 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Afro-Asia Educare
 
 
Tid   :  Søndag den 10. april 2022 – kl. 15.00
Sted:  Kallemosen 9, 6200  Aabenraa
 
Med  følgende dagsorden
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (vedlægges som bilag)
4. Valg af revisor
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
(bestyrelsen foreslår nyvalg af 1 bestyrelsesmedlem)
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen punkt 6 skal være bestyrelsens formand i hænde i skriftlig form senest 14 dage før. (email hansnielsen@afro-asia-educare.dk)
 
Foreningens vedtægter findes på dette link:
 
Vi håber at flest mulige af vore medlemmer kan være med til generalforsamlingen.
Vi  beder venligst om tilmelding senest 6. april 2022 – telefon/sms : 6170 5398 af hensyn til det praktiske arrangement.
 
 
 
Hans J. Nielsen   (Formand/Chairman)
 
Kallemosen 9, DK-6200 Aabenraa – tel. +45 61705398

Tidligere indlæg