Generalforsamling 11. marts – nye i bestyrelsen

Gaby Scheel, Aabenraa (nyvalgt)
Jeamie-Lyn Iwersen, Aabenraa (nyvalgt)
Vor mangeårige og dygtige kasserer Klaus Grabetz ønskede af forlade bestyrelsen. På denne post afløses han af Jan Samuelsson.
Som observatør nyvalgtes Jette Borck, som har været nyheds reporter for AAE igennem mange år.
Der vil senere blive oploadet et referat og det godkendte regnskab
Se video fra generalforsamling