Generalforsamlinger – vedtægtsændringer

2 Generalforsamlinger i AAE - vedtægsændring

Generalforsaml. 8.4.2021
Til Afro-Asia Educares medlemmer
 
 
Indkaldelse til 2 Generalforsamlinger i Afro-Asia Educare
 
på adressen, Kallemosen 9, 2-4 6200  Aabenraa
 
torsdag 23. juli  2020  kl. 19,00  og
 
søndag 23. agust  2020   kl 16.00
 
 
Dagsordenen
 
 
Punkt 1  : Paragraf 3 ønskes ændret 
 
 
følgende udgår:
 
Ved investeringer/udgifter større end kr. 2.000 kræves underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af formanden og revisor i forening.
 
Punkt 2: Paragraf 10 
 
Paragraffen udgår af vedtægterne
 
 
Punkt 3: Eventuelt
 
 
 
 
Baggrund:
Pengeinstitutterne er blevet pålagt skærpede krav i forbiendelserne med affærerne om “hvidvaskning”.
Dette betyder bl.a. at kundernes forhold skal undersøges meget grundigere. For Afro-Asia Educare vedkommende er vore vedtægter blevet efterset. Dette er baggrunden for, at vi skal og ønsker at ændre vore vedtægter. Dette har vi aftalt med banken, at dette vil blive foretaget inden den 1. august. 2020
 
 
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive din stemme ved fuldmagt. Send venligst en email til foreningen info@afro-asia-educare.dk såfremt du ønsker at benytte dig af denne mulighed
 
Tilmelding til generalforsamlingerne bedes foretage senest 4 dage for generalforsamlingsdatoerne. Telefon 61705398 kan benyttes.
 
Foreningens nugældende vedtægter findes her:
 
https://usercontent.one/wp/afro-asia-educare.dk/wp-content/uploads/2020/02/Vedtaegter-NGO-februar-2020-nye.pdf?media=1710051342
 
 
Med vnelig hilsen
Afro-Asia Educare

Tidligere indlæg