Madpakke nødhjælps-donation til den filippinske urbefolkning Mangyans (Puerto Galera)

Urbefolkningen Mangyans får nødhjælps-madpakker fra Danmark

Afro-Asia Educare har i samarbejde med en privat sponsor og skoleinspektør Rich Belen uddelt en nødhjælps madpakkke-donation i Filippinerne.
Modtagerne var primært den fattige urbefolkningsgruppe Mangyans, som lever fattigt og isoleret i bjergene omkring Puerto Galera/Sabang området.
Det vakte naturligvis stor jubel og glæde ved modtagelse af denne kærkomne donation. Der blev uddelt ialt 92 nødhjælps-madpakker – dvs . skønsmæssigt har vi hjulpet ca. 500 personer.
En stor tak til skoleforstander Rich Belen og hans team.
Denne donation dækker selvsagt kun som en dråbe i havet. Nøden i Filippinerne er p.g.a. Corona-virussen meget stor. 
Har du mulighed for at yde et bidrag – lille eller stort – så kontakt venligst Afro-Asia Educare. 
Beløb kan  indbetales direkte på  MobilePay  2170 2526

Tidligere indlæg