Ordinær Generalforsamling i Afro-Asia Educare – 8. april

Generalforsamling tor. 8. april 2021

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, torsdag den 8. april 2021 – kl. 19,00
på adressen Kallemosen 9, Aabenraa  (se nedenfor vedr. eventuelle Corona restriktioner)
Tilmelding senest 1. april
 
: på tel. 6170 5398  eller  hansnielsen@afro-asia-educare.dk
 
Link til foreningens vedtægter:
 
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsen aflægger beretning


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
1.      
herunder fastlæggelse af kontingent for 2021/2022


4. Valg af revisor


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
1.      
Følgende foreslås nyvalgt som bestyrelsesmedlemmer:  Lorgie Hammer og Niels Gram
2.      
Følgende foreslås nyvalgt som suppleant:  XX


6. Indkomne forslag    (se vedtægternes par. 5 om tidsfrister)
 
7. Eventuelt
 
Mange hilsener og velmødt
BESTYRELSEN
 
Kallemosen 9, DK-6200 Aabenraa – tel. +45 61705398
 
 
vedr. Corona restriktioner:
Såfremt corona restriktionerne ikke tillader afholdelse af en fysisk generalforsamling (max. antal mødedeltagere 5) vil generalforsamlingen bliver afholdt virtuelt/online.
Meddelelse herom vil blive sendt til medlemmerne og opslået på vor hjemmeside www.afro-asia-educare.dk og vor Facebook hjemmeside.
 

Tidligere indlæg