Om os

Vision og Mission

AFRO-ASIA EDUCARE er en dansk NGO og er strengt non-profit og ikke-politisk.
Foreningen opererer inden for rammerne af Danida og Mellemfolkeligt Samvirke. Foreningens hjemsted er Aabenraa kommune i Sønderjylland. Eksterne afdelinger kan etableres overalt inden for arbejdsområdet og under foreningens betingelser, også i udlandet.

Hovedformålet med NGO’en er primært at støtte skoler og elever i Afrika og Asien (Filippinerne). Computere, internetudstyr, skoleborde, skolestole, engelske bøger m.v..
Vi sender også frivillige til vores støttede skoler, hvor de ofte arbejder gratis som hjælpe-lærere eller lignende.
Også studenterudvekslingsprogrammer er inden for vores mål. Uddannelse er vejen ud af fattigdom og konflikter.

Bedøm vor hjemmeside side, så vi kan gøre den bedre. Klik her  Tak.

Vedtaegter NGO – august 2020 (nye)
 
 
Registret i CVR-registret nr 33230893  AAE CVR REGISTER

Nødhjælps madpakker (corona virus krisen)

Afro-Asia Educare har i april 2020 pågebyndt en ny aktivitet som en udløber af corona-virus krisen. I de lande som foreningen støtter i Asien og Afrika kradser krisen voldsomt i de fattige familier. Derfor har foreningen besluttet at støtte de svageste familier med “nødhjælps madpakker”Læs mere om de enkelte projekter under NYHEDER. Her ser du et lille videoklip (nedenfor) fra de 2 første donationer – Til Puerto Galera området og en mindre by 2o km udenfor Manila.

 

 Foredrag fra og om Afro-Asia Educare

Hvad kan vi tilbyde foreninger, skoler m.m. ?
 
Vi tilbyder foredrag om Filippinerne og Tanzania og Afro-Asia Educares virke i de to lande – gennem adskillige år. Belyst ved konkrete eksempler præsenteret med lyskanon.
Foredraget kan skræddersys dit behov og vil vare omkring 1-2 timer. Der bliver rig lejlighed til frie sprørgsmål fra tilhørerne.
Hvordan bliver man frivillig volontør (frivillig hjælper) og hvordan har man mulighed for at rejse ud og hjælpe i en periode i Tanzania eller Filippinerne.
Hvordan bliver man frivillig volontør (frivillig hjælper) i Danmark – herunder hjælp til den årlige Aabenraa Kulturfest.
Hvem henvender vi os primært til:
Skoler generelt (Efterskoler, Folkeskoler, Gymnasier, Handelsskoler …)
Foreninger, Loger, Lions Klubber, Rotary Klubber
Lokalsamfund (Lokale arrangementer…) Etniske grupper i Danmark
Foredraget er gratis – dog forventes evt. direkte omkostninger dækket.
Kontakt / bestilling af foredrag
Hans Nielsen,formand – telefon 6170 5398 – email: hansnielsen@afro-asia-educare.dk

Vi har igennem årene siden oprettelsen støttet skoleprojekter i
  • Tanzania
  • Zanzibar
  • Filippinerne (Puerto Galera – senere også Cebu) 
  • Skoler i Filippinerne og Tanzania
  • Et offentligt hospital i Filippinerne
  • Et bibliotek inkl. internet opkobling i Filippinerne
  • En skole i Indonesien

 

Grundlæggeren af AFRO-ASIA EDUCARE er den danske bankmand Hans J. Nielsen.
Hans J. Nielsen har været velgørenhedsarbejder siden år 2000, efter et job som udviklingsarbejder i Afrika.
Siden 2006/2007 er han også engageret i at hjælpe de fattige skoler i Filippinerne og Stiftelsen Afro-Asien Educare (AAE) blev oprettet.
Medstifter af AAE var Willy B. Stellander, Filippinerne. Han forlod foreningen i 2010.
Se TV-reportage om vores aktiviteter.
Støt et fattigt skolebarn direkte – klik  her.
Afspil video
Som det ses på denne lille video clip fra East Coast Secondary School, i Tanzania har skolen og eleverne ikke rindende rent vand i vandhanerne. Eleverne skal derfor manuelt pumpe vand op fra en brønd, og flere gange om dagen transportere rent vand i spande på hovedet – ellers er der ikke rent vant til madlavning i elev-afdelingen.
 
NYHED  i 2019-2020

 

Foreningens nye mini-donations politik –

 Kriterier for donationer

Afro-Asia Educare har ændret lidt i sin sponsorpolitik i 2019. 
Fra iår 2019 er det nu muligt – for alle medlemmer af AAE – at søge om midler til det vi kalder direkte “mini-projekter”
Et eksempel: stammer en af vore medlemmer fra Filippinerne, kan dette medlem søge om et beløb i størrelsesniveau 3-5000 kr. til hjælp i den skole i Filippinerne, som hun selv har gået i.
Formålet skal blot ligge inden for AAEs overordnede målsætning og vision.
Håndtering og bevilling foregår ubureaukratisk.
Flere oplysninger: tlf. +45 61705398 eller hansnielsen@afro-asia-educare.dk
 eller en af de øvrige i AAEs bestyrelse.
 
 

Organisation

FORENINGEN STIFTET 3. OKTOBER 2007 (Opr. år 2000) - BESTYRELSE m.v. Januar 2020

Suppleanter : Leif Gildsager og Mogens Svendsen

FRIVILLIGE HJÆLPERE / VOLUNTØRER (MAJ 2017)

Skoleprojekter

Der er mange måder man kan gøre sig nyttig på. Og de fleste af os kan egentlig godt lide at hjælpe andre.
Kigger vi omkring i verden er der uendelig mange, der har brug for vores hjælp, men man kan ikke hjælpe dem alle.
Det lader sig ikke gøre. Men lidt gavn, kan man altid gøre. Husk bare på “Enkens skærv”.

Generalforsamlinger, referater, regnskaber

 

Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag  8. april 2021

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Valg af revisor
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Indkomne forslag. Herunder kontingent for næste år.
7. Eventuelt
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at du som medlem møder op til Generalforsamling. Her har du mulighed for at få indflydelse og debattere relevante emner og fremtidige aktiviteter.
Der bliver bl.a. behandling af:valg til bestyrelsen, mindre ændringer af vedtægterne, regnskab m.v. – herom udsendes der senere.–
Referater: fra generalforsamlinger i 2020:
Der afholdes ordinær generalforsamling  torsdag den 8. april 2021 – jfr. vedtægterne  (som ovenfor under 2020)

Referat fra ordinær generalforsamling 16. jan. 2020 – Referat fra ordinær generalforsamling i Afro 2020 final

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 23. febr. 2020 – Ekstraordinaer gen 2020
Regnskab for året 2018: AAE Regnskab 2018

 

Regnskab for året 2019 : AAE Regnskab 2019

 

Regnskab for året 2020:  Forelægges på generalforsamling 8. april 2021 til godkendelse.
 
 
 
Vedtægter (nye) vedtaget 23. febr. 2020 – Vedtaegter NGO – februar 2020 (nye)