Afro-Asia-Educare

Om os

Vision og Mission

AFRO-ASIA EDUCARE er en dansk NGO og er strengt non-profit og ikke-politisk.
Foreningen opererer inden for rammerne af Danida og Mellemfolkeligt Samvirke. Foreningens hjemsted er Aabenraa kommune i Sønderjylland. Eksterne afdelinger kan etableres overalt inden for arbejdsområdet og under foreningens betingelser, også i udlandet.
Hovedformålet med NGO’en er primært at støtte skoler og elever i Afrika og Asien (Filippinerne). Computere, internetudstyr, skoleborde, skolestole, engelske bøger m.v..
Vi sender også frivillige til vores støttede skoler, hvor de ofte arbejder gratis som hjælpe-lærere eller lignende.
Også studenterudvekslingsprogrammer er inden for vores mål. Uddannelse er vejen ud af fattigdom og konflikter.
 
Vedtægter – hent her.
 
Registret i CVR-registret nr 33230893  AAE CVR REGISTER

Vi har igennem årene siden oprettelsen støttet skoleprojekter i
  • Tanzania
  • Zanzibar
  • Filippinerne (Puerto Galera – senere også Cebu) 
  • Skoler i Filippinerne og Tanzania
  • Et offentligt hospital i Filippinerne
  • Et bibliotek inkl. internet opkobling i Filippinerne
  • En skole i Indonesien

 

Grundlæggeren af AFRO-ASIA EDUCARE er den danske bankmand Hans J. Nielsen.
Hans J. Nielsen har været velgørenhedsarbejder siden år 2000, efter et job som udviklingsarbejder i Afrika.
Siden 2006/2007 er han også engageret i at hjælpe de fattige skoler i Filippinerne og Stiftelsen Afro-Asien Educare (AAE) blev oprettet.
Medstifter af AAE var Willy B. Stellander, Filippinerne. Han forlod foreningen i 2010.
Se TV-reportage om vores aktiviteter.
Støt et fattigt skolebarn direkte – klik  her.
Afspil video
Som det ses på denne lille video clip fra East Coast Secondary School, i Tanzania har skolen og eleverne ikke rindende rent vand i vandhanerne. Eleverne skal derfor manuelt pumpe vand op fra en brønd, og flere gange om dagen transportere rent vand i spande på hovedet – ellers er der ikke rent vant til madlavning i elev-afdelingen.
 
NYHED  i 2019

Afro-Asia Educare har ændret lidt i sin sponsorpolitik. 
Fra iår 2019 er det nu muligt – for alle medlemmer af AAE – at søge om midler til det vi kalder direkte “mini-projekter”
Et eksempel: stammer en af vore medlemmer fra Filippinerne, kan dette medlem søge om et beløb i størrelsesniveau 3-5000 kr. til hjælp i den skole i Filippinerne, som hun selv har gået i.
Formålet skal blot ligge inden for AAEs overordnede målsætning og vision.
Håndtering og bevilling foregår ubureaukratisk.
Flere oplysninger: tlf. +45 61705398 eller hansnielsen@afro-asia-educare.dk
 eller en af de øvrige i AAEs bestyrelse.
 

Organisation

FORENINGEN STIFTET 3. OKTOBER 2007 BESTYRELSE APRIL 2017

Flemming Klynder er udtrådt af  bestyrelsen den 4-9-2018

FRIVILLIGE HJÆLPERE / VOLUNTØRER (MAJ 2017)

Skoleprojekter

Der er mange måder man kan gøre sig nyttig på. Og de fleste af os kan egentlig godt lide at hjælpe andre.
Kigger vi omkring i verden er der uendelig mange, der har brug for vores hjælp, men man kan ikke hjælpe dem alle.
Det lader sig ikke gøre. Men lidt gavn, kan man altid gøre. Husk bare på “Enkens skærv”.

Generalforsamlinger

Generalfors. 2017
Generalforsamling 2015 – referat  –  regnskab for 2014
Referat Ordinær Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016  –   referat  –   regnskab for 2015
Årsregnskab 2015
Referat Ordinær Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2017 – den 7 maj 2017
Årsregnskab 2016
Regnskab for kulturfestival 2016
Referat Ordinær Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2018 – 22.marts 2018
Generalfors. 2017
AAE – Regnskab 2017