Afro-Asia-Educare

Om os

Vision og Mission

AFRO-ASIA EDUCARE er en dansk NGO og er strengt non-profit og ikke-politisk.
Foreningen opererer inden for rammerne af Danida og Mellemfolkeligt Samvirke. Foreningens hjemsted er Aabenraa kommune i Sønderjylland. Eksterne afdelinger kan etableres overalt inden for arbejdsområdet og under foreningens betingelser, også i udlandet.
Hovedformålet med NGO’en er primært at støtte skoler og elever i Afrika og Asien (Filippinerne). Computere, internetudstyr, skoleborde, skolestole, engelske bøger m.v..
Vi sender også frivillige til vores støttede skoler, hvor de ofte arbejder gratis som hjælpe-lærere eller lignende.
Også studenterudvekslingsprogrammer er inden for vores mål. Uddannelse er vejen ud af fattigdom og konflikter.
 
Vedtægter – Vedtaegter NGO – februar 2020 (nye)
 
Registret i CVR-registret nr 33230893  AAE CVR REGISTER

Vi har igennem årene siden oprettelsen støttet skoleprojekter i
  • Tanzania
  • Zanzibar
  • Filippinerne (Puerto Galera – senere også Cebu) 
  • Skoler i Filippinerne og Tanzania
  • Et offentligt hospital i Filippinerne
  • Et bibliotek inkl. internet opkobling i Filippinerne
  • En skole i Indonesien

 

Grundlæggeren af AFRO-ASIA EDUCARE er den danske bankmand Hans J. Nielsen.
Hans J. Nielsen har været velgørenhedsarbejder siden år 2000, efter et job som udviklingsarbejder i Afrika.
Siden 2006/2007 er han også engageret i at hjælpe de fattige skoler i Filippinerne og Stiftelsen Afro-Asien Educare (AAE) blev oprettet.
Medstifter af AAE var Willy B. Stellander, Filippinerne. Han forlod foreningen i 2010.
Se TV-reportage om vores aktiviteter.
Støt et fattigt skolebarn direkte – klik  her.
Afspil video
Som det ses på denne lille video clip fra East Coast Secondary School, i Tanzania har skolen og eleverne ikke rindende rent vand i vandhanerne. Eleverne skal derfor manuelt pumpe vand op fra en brønd, og flere gange om dagen transportere rent vand i spande på hovedet – ellers er der ikke rent vant til madlavning i elev-afdelingen.
 
NYHED  i 2019

 

Foreningens nye mini-donations politik –

 Kriterier for donationer

Afro-Asia Educare har ændret lidt i sin sponsorpolitik i 2019. 
Fra iår 2019 er det nu muligt – for alle medlemmer af AAE – at søge om midler til det vi kalder direkte “mini-projekter”
Et eksempel: stammer en af vore medlemmer fra Filippinerne, kan dette medlem søge om et beløb i størrelsesniveau 3-5000 kr. til hjælp i den skole i Filippinerne, som hun selv har gået i.
Formålet skal blot ligge inden for AAEs overordnede målsætning og vision.
Håndtering og bevilling foregår ubureaukratisk.
Flere oplysninger: tlf. +45 61705398 eller hansnielsen@afro-asia-educare.dk
 eller en af de øvrige i AAEs bestyrelse.
 
 

Organisation

FORENINGEN STIFTET 3. OKTOBER 2007 (Opr. år 2000) - BESTYRELSE m.v. Januar 2020

Suppleanter : Leif Gildsager og Lars Ranholt

FRIVILLIGE HJÆLPERE / VOLUNTØRER (MAJ 2017)

Skoleprojekter

Der er mange måder man kan gøre sig nyttig på. Og de fleste af os kan egentlig godt lide at hjælpe andre.
Kigger vi omkring i verden er der uendelig mange, der har brug for vores hjælp, men man kan ikke hjælpe dem alle.
Det lader sig ikke gøre. Men lidt gavn, kan man altid gøre. Husk bare på “Enkens skærv”.

Generalforsamlinger

Offentliggjort  12-12-2019

Den næste ordinære generealforsamling afholdtes Torsdag den 16. januar 2020 – kl. 19,00 på adressen Kallemosen 9, 6200 Aabenraa

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Valg af revisor
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Indkomne forslag. Herunder kontingent for næste år.
7. Eventuelt
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at du som medlem møder op til Generalforsamling. Her har du mulighed for at få indflydelse og debattere relevante emner og fremtidige aktiviteter.
Der bliver bl.a. behandling af:valg til bestyrelsen, mindre ændringer af vedtægterne, regnskab m.v. – herom udsendes der senere.
Referater: fra generalforsamlinger i 2020:
Referat fra ordinær generalforsamling 16. jan. 2020 – Referat fra ordinær generalforsamling i Afro 2020 final
Referat fra ekstraordinær generalforsamling 23. febr. 2020 – Ekstraordinaer gen 2020
Regnskab for året 2019 : AAE Regnskab 2019
Vedtægter (nye) vedtaget 23. febr. 2020 – Vedtaegter NGO – februar 2020 (nye)