Om os

Om foreningen AFRO-ASIA EDUCARE
AFRO-ASIA EDUCARE er en dansk NGO og er strengt non-profit og ikke-politisk. Foreningens hjemsted er Aabenraa kommune i Sønderjylland.
Foreningen opererer inden for rammerne af Danida og Mellemfolkeligt Samvirke, indeholdende værdierne fra FN’s verdensmål.
Alle aktive medlemmer, inkl. bestyrelse, revisor m.v. arbejder frivilligt og uden vederlag.
Ud fra mottoet ”Uddannelse er vejen ud af fattigdom” fremmer foreningen uddannelse af børn fra fattige familier, både ved direkte støtte af børn og af skoler med diverse udstyr. Primært i Afrika (Tanzania) og Asien (Filippinerne).
 
Vi tilbyder og arrangerer fadderskaber til børn fra fattige familier med månedlige beløb til skolegang.
Vi sender frivillige til vores støttede skoler, hvor de arbejder gratis som hjælpe-lærere eller lignende.
Vi arrangerer venskabsprogrammer mellem danske og filippinske skoler.
 
Vedtaegter NGO – august 2020 (nye)
 Registret i CVR-registret nr 33230893  AAE CVR REGISTER
 

Generalforsamlinger, referater, regnskaber m.v.

Senest afholdte generalforsamlinger og årsregnskaber

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekstraordinaer gen 2020

 
Revideret regnskab 2022
AAE REGN`SKAB 31.12.21
AAE 2020 Revideret regnskab
AAE Regnskab 2018
AAE Regnskab 2019
 
 
 
 
 
 

NYHED  i 2019-2020

Foreningens mini-donations politik –

 Kriterier for donationer (click)

Afro-Asia Educare har ændret lidt i sin sponsorpolitik i 2019. 
Fra 2019 er det nu muligt – for alle medlemmer af AAE – at søge om midler til det vi kalder direkte “mini-projekter”
Et eksempel: stammer en af vore medlemmer fra Filippinerne, kan dette medlem søge om et beløb i størrelsesniveau 3-5000 kr. til hjælp i den skole i Filippinerne, som hun selv har gået i.
Formålet skal blot ligge inden for AAEs overordnede målsætning og vision.
Håndtering og bevilling foregår ubureaukratisk. Du er velkommen til at rette henvendelse til et af AAEs bestyrelsesmedlemmer, hvis du har spørgsmål – om f.eks om din ansøgning falder ind under AAEs overordnede målsætning og vision.
Flere oplysninger: tlf. +45 61705398 eller hansnielsen@afro-asia-educare.dk
 eller en af de øvrige i AAEs bestyrelse.
 
 
  •  

 

 Foredrag fra og om Afro-Asia Educare
Hvad kan vi tilbyde foreninger, skoler m.m. ?
 
Vi tilbyder foredrag om Filippinerne og Tanzania og Afro-Asia Educares virke i de to lande – gennem adskillige år. Belyst ved konkrete eksempler præsenteret med lyskanon.
Foredraget kan skræddersys dit behov og vil vare omkring 1-2 timer. Der bliver rig lejlighed til frie sprørgsmål fra tilhørerne.
Hvordan bliver man frivillig volontør (frivillig hjælper) og hvordan har man mulighed for at rejse ud og hjælpe i en periode i Tanzania eller Filippinerne.
Hvordan bliver man frivillig volontør (frivillig hjælper) i Danmark – herunder hjælp til den årlige Aabenraa Kulturfest.
Hvem henvender vi os primært til:
Skoler generelt (Efterskoler, Folkeskoler, Gymnasier, Handelsskoler …)
Foreninger, Loger, Lions Klubber, Rotary Klubber
Lokalsamfund (Lokale arrangementer…) Etniske grupper i Danmark
Foredraget er gratis – dog forventes evt. direkte omkostninger dækket.
Kontakt / bestilling af foredrag
Hans Nielsen,formand – telefon 6170 5398 – email: hansnielsen@afro-asia-educare.dk
Vi har igennem årene siden oprettelsen støttet skoleprojekter i
  • Tanzania
  • Zanzibar
  • Filippinerne (Puerto Galera – senere også Cebu) 
  • Skoler i Filippinerne og Tanzania
  • Et offentligt hospital i Filippinerne
  • Et bibliotek inkl. internet opkobling i Filippinerne
  • En skole i Indonesien
Grundlæggeren af AFRO-ASIA EDUCARE er den danske bankmand Hans J. Nielsen.
Hans J. Nielsen har været velgørenhedsarbejder siden år 2000, efter et job som udviklingsarbejder i Afrika.
Siden 2006/2007 er han også engageret i at hjælpe de fattige skoler i Filippinerne og Stiftelsen Afro-Asien Educare (AAE) blev oprettet.
Medstifter af AAE var Willy B. Stellander, Filippinerne. Han forlod foreningen i 2010
Se fotoreportage om AAEs virke – klik   (ca. 2 minutter)

Organisation

FORENINGEN STIFTET 3. OKTOBER 2007 (Opr. år 2000) -
BESTYRELSE m.v. pr. 11. MARTS 2023
Klaus Grabetz, Kasserer
 
Suppleanter : Jette Borch (observatør), Leif Gildsager og Mogens Svendsen

FRIVILLIGE HJÆLPERE / VOLUNTØRER (MAJ 2017)

Skoleprojekter
ved/"den gamle vandringsmand" Holger Clemmensen

Der er mange måder man kan gøre sig nyttig på. Og de fleste af os kan egentlig godt lide at hjælpe andre.
Kigger vi omkring i verden er der uendelig mange, der har brug for vores hjælp, men man kan ikke hjælpe dem alle.
Det lader sig ikke gøre. Men lidt gavn, kan man altid gøre. Husk bare på “Enkens skærv”.