New Afro-Asia Educare presentation 2024

Vi har ajourført vores generelle AAE præsentation og kalder den “AFRO-ASIA-EDUCARE  2024”
Præsentationen giver en god og dækkende information om, hvor og hvordan vi hjælper i vore partnerlande.
Vi har på det seneste lavet en del Scholarship aftaler med skoler i Filippinerne.
Mottoet er her “vi hjælper dem som har evnerne men ikke midlerne”
Ellers taler præsentationen næsten for sig selv. Varer ca. 6 min. (ses bedst i “full sreen”)
Afro-Asia Educare ser gerne at medlemstallet forøges over den kommende periode.
Her er den nye præsentationen et udmærket  værktøj, til at fortælle og forklare om vor forenings vision og målsætning – vist ved en række konkrete eksempler.
Mere information om hvordan du kan støtte Afro-Asia Educare som  1) Medlem eller 2) som “Fadder” finder du på dette link  – du er velkommen til af kontakte foreningen på telefon 6170539