Rejseforedrag og AAE info

Der blev den 3. oktober gennemført et arrangement i Nygadehuset i Aabenraa. Temaet var
  1. Rejseforedrag v/:
  2. Holgers liv på cykel – se bikingdane.dk
  3. information om Afro-Asia Educares nye præsentations  video v/formanden
Rejseforedraget var meget interessant og levende. Det er utroligt, hvad Holger har gennemført i sit liv på cykel. F.eks. en cykeltur tværs over Amerika.
Holger er en af de allerførste medlemmer af AAE. Der er – trods sine 75 år – stadig “krudt” i ham. I denne måned drager han til Tanzania, hvor han skal være volunteer lærer  (frivillig gæstelærer) i en periode.
Han vil skrive dagbøger og lave fotos fra opholdet i Afrika.
Han har lovet at vi i Afro-Asia Educare vil modtage hans beretninger.
 
Formanden Hans Nielsen viste og gennemgik AAEs nye præsentations video.
Videoen (ses bedst i full screen format) henvender sig til personer, som overvejer at støtte AAEs arbejde – som (støtte)medlem eller “fadderskabs doner” .

Enlig mor til 5 børn i Puerto Galera i Filippinerne

 
Interesserede kan kontakte  AAE på telefon 61705398 eller se mere information på dette tilmeldingslink.