Nye vedtægter godkendt på Generalforsamling

Nye vedtægter godkendt på AAE Generalforsamling den 23. august 2020

Afro-Asia Educares vedtægter er blevet ændret. Dette er sket på en generalforsamling søndag den 23. august. Ændringerne blev  enstemmigt godkendt.
Der blevet foretaget en mindre ændring af paragraf 3. Ændringen vil i løbet af få dage blive indarbejdet i vedtægterne og offentliggjort her på hjemmesiden. (under Om Os)
Generalforsamlingen blev – af hensyn til corona-krisen – afviklet på såvel et fysisk møde med direkte deltagelse af medlemmer/bestyrelsesmedlemmer virtuelt. Dette skete via online kommunikation via internettet.
På billedet nedenfor ses fra venstre : Niels Gram, Hans J. Nielsen og Jan Samuelsson
 

Tidligere indlæg