Scolarship program – hvad er det ?

Fattigdom i u-lande er ikke et ukendt fænomen. Det gælder også for vore partnerlande Filippinerne og Tanzania.
Vi som NGO hjælpeorganisation har som målsætning, at hjælpe fattige familier og skolebørn, så disse får skolegang og senere en uddannelse. Det er den bedste (og eneste) vej ud af fattigdom
I U-lande er det ikke gratis at gå i skole. Der skal betales skolegebyrer, transport, skolebøger, madpakker osv. Disse skoleudgifter er en hård byrde for mange familier – det betyder at mange slet ikke kommer i skole eller får en uddannelse. Den sidstnævnte kategori er i ret stor risiko for at ende på gaden og komme ind i “usunde” miljøer.
Vi har i samarbejde med 5-6  Filippinnske skoler lavet et Scholarship-program. 
Det betyder at vi nu inviterer danske personer og virksomheder til hjælpe med denne opgave.
Der kan nu tegnes en “faderskabsaftale” om at donore et fast månedligt beløb til dækning af skoleudgifter.
Man kan vælge at lade Afro-Asia Educare fordele donatios-midlerne fra  Fællespulje, som kommer alle elever til gavn.
Beløbet er kr. 100 pr. måned pr. barn som standard. Der kan vælges et højere beløb, hvis det ønskes.
Man kan udpege et bestemt barn  som man har forkærlighed for.
Det er en helt frivillig aftale – og man  kan til enhver en  tid sige STOP.
Har du spørgsmål til Scholar-ship programmet er du velkommen til at kontakte en af vore bestyrelsessmedlemmer – eller undertegnede Hans Nielsen (formand) på telefon 61705398 eller email hansnielsen@afro-asia-educare.dk
Se oversigten over fattige skoleelever, som søger en “fadder” 
 Videon ses bedst i full-screen format