Generalforsamling

Generalforsaml. 8.4.2021

Generalforsamling

Generalforsaml. 8.4.2021
Torsdag 22. marts 2018 - kl. 19.00
Foreningens årlige generalforsamling afholdes torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 – Sted: Aaenraa Bibliotek.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Valg af revisor
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Andre indlæg