GTS Årsmøde 2017

GTS Årsmøde 2017

9. november 2017
Igen i år har 2 repræsentanter for Afro-Asia Educare deltaget i Genbrug Til Syd’s årsmøde.
I år var det mig, Klaus Grabetz, og min kone, Lourdes Bontigao, der havde fornøjelsen. Det var første gang, vi var til GTS årsmøde og vore forventninger blev ikke skuffet.
Det var et ganske interessant seminar med deltagelse af over 100 personer fra både store, små og meget små foreninger. Renoveringsværkstederne var repræsenteret med 8 perosner og GTS med 5. GTS er i øvrigt organisatorisk forankret under DMRU (Dansk Missionsråds Udviklingsafdelingen), og det årlige budget på 8,8 mio. kr. kommer fra Danida.
Alle foreninger der var tilstede arbejder på frivillig basis, på samme vis som vi gør. Og GTS betaler som bekendt for forsendelsen af containerne til godkendte lande og kun for foreninger, der arbejder på frivillig basis. I 2016 blev det til i alt 70 forsendelser (30 afslag), og i 2017 bliver det ca. samme antal. GTS opforder til, at der kommer flere ansøgninger, så man kan dokumentere behovet. Langt hovedparten sendes til lande i Afrika, enkelte til Afganistan og andre lande og så en enkelt til Filippinerne,  vores!
Af mange interessante informationer vil jeg fremhæve følgende:
GTS havde fået foretaget et større review og er blevet rost for det arbejde, der udføres. Den eller de officielle institutioner, der udførte nævnte review mener, at det er et godt og vigtig arbejde, der udføres, da vi (de frivillige foreninger) rammer en målgruppe, der ellers ikke vil få støtte.
GTS lægger meget vægt på partnerskaber i syd. Man ser gerne, at der samarbejdes med frivillige organisationer i modtagerlandene, ikke enkeltpersoner. Uanset hvad, er partnerskabet i SYD særdeles vigtigt, da partneren skal sørge for alt det praktiske i modtagerlandet, f.eks. toldfritagelse og ikke mindst fordeling af de sendte materialer. Det anbefales, at der udarbejdes egentlige partnerskabsaftaler.
Fredag aften var der gruppearbejde i landegrupper og vi deltog begge to i Tanzania gruppen. Ikke uventet kunne alle berette om lignende problemer, som dem vi oplever.  En forsendelse i år har fået ekstra regninger på told m.v. på 80.000 kr.. Gruppen blev enig om at anmode GTS om en officiel erklæring fra Tanzania om, hvordan toldreglerne skal fortolkes.
Sidst vil jeg gerne fremhæve renoveringsværkstederne, som der findes 5 af rundt omkring i landet. Værkstederne kan bruges aktivt til at finde det efterspurgte udstyr (alt fra skolemøbler, PC’ere og køkkenudstyr til hospitalsudstyr). Desuden sørger værkstederne for, at udstyret er i orden og pakker gerne containerne for os. Som bekendt har vi for første gang i 2017 benyttet os af denne mulighed og seneste container til Filippinerne er pakket af Næstved og med udstyr fra Næstved (dog med PC’ere fra vores egen lager).
Som noget nyt er Produktionshøjskolen Meritten i Rødekro meget interesseret i at fungere som renovationsværksted og deltog også med 2 personer på årsmødet. Det ville være fint for os, såfremt det kommer op at stå.
Vi skal også tænke på, at værkstederne meget gerne vil tage imod interessant udstyr, hvis og når vi falder over en institution, der skal af med møbler, PC’ere eller andet. På den måde kan de næsten fungere som vores  ’lager’.
Alt i alt som sagt et interessant årsmøde, og vi kan kun anbefale, at vi deltager hvert år.

Andre indlæg